Safety Konferansı

İş sağlığı ve güvenliği sektörlerin bir araya getiren tek etkinlik olan Safety Konferansı, 22-25 Eylül 2016 tarihlerinde  5.kez gerçekleşecektir.

İş sağlığı ve güvenliği ile yangın, arama-kurtarma ve acil durum alanlarında ilgili kesimlerin bir araya geldiği tek etkinlik olan Safety&Fire Konferansı, 2012-’13-‘14 yıllarında Security&Safety Konferansı adı altında düzenlenmiştir. 2015 yılında ISAF ile ilgili yapılan yeni projelendirme neticesinde Safety&Health ve Fire&Rescue Fuarları’nın farklı tarihlerde düzenlenmek üzere ISAF’tan ayrılması ile Security&Safety Konferansı da yeniden yapılandırılmış ve Safety&Fire Konferansı adı altında düzenlenmiştir. 2016 yılında ise artık tek başlık altında düzenlenecek olan Safety Konferansı’nın, yine sektörün yoğun katılımı ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Safety Konferansı'nda işlenecek olan konular:

  • Kamuda İSG
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)
  • İSG Eğitimleri (Mesleki Eğitim ve Zorunlu İSG Eğitimleri)
  • İSG Katip Yeni uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Uygulamaları

başlıklarından oluşmaktadır.

SEKTÖRÜN GÖZÜ KULAĞI BU KONFERANSTA OLACAK!

Safety Konferansı, sektör ile ilgili tüm kesimleri, sektör firmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektör temsilcilerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili profesyonelleri bir araya getirerek, bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizin önde gelen isimleri ve ilgili kamu kurumlarının karar verici mevkideki yetkilileri, sektörün güncel ve önemli konularına dikkat çekerek, bu konularla ilgili sunumlar gerçekleştirmektedir. İlgili kesimler, konferansımız kapsamında bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

PANELLER
İş sağlığı ve iş güvenliği bağlamında farklı alanlarda tartışılan birçok konu, konferansımız kapsamında düzenlenen, sektörün önemli isimlerinin katıldığı panellerde tartışılmaktadır.

KAPSAM
Konferans, İş sağlığı ve iş güvenliği alanlarındaki gelişmeleri ve mevcut durum değerlendirmelerini kapsamaktadır. Sektörlerin deneyimleri, sorunları, bu sorunlar karşısındaki çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişleri konferansta paylaşılacaktır. Konferansın ana konuları; ürünler, hizmetler, eğitimler ve kurumlar olacaktır.

AMAÇ
Konferansın esas amacı; sektör firmalarını, sektör çalışanlarını, sektör ilgililerini, İş sağlığı ve iş güvenliği, ürün kullanıcılarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili akademisyenleri, ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencileri bir araya getirmektir. Sektörlerin tek ortak etkinliği vesilesi ile bir araya gelen tüm kesimlerin, fikir ve önerilerini paylaştıkları bir platform oluşturmayı amaçlamaktayız.

HEDEF 
Konferansın ana hedefi, İş sağlığı ve iş güvenliği ürün, hizmet ve çözümleri ile ilgili;

  • Sorunları paylaşmak ve çözümler üretmek
  • Sektörün pozitif yönde gelişmesi yönünde adımlar atmak
  • Sektördeki kalite bilincinin yükselmesini sağlamaktır.

Sektörün dikkatle takip etmesi gereken bu etkinlikte mutlaka yerinizi alın!